priyankavideos || کـافـه رادیــکـال || 6032817977

❥ Jᴜsᴛ Sᴏᴄɪᴀʟ Pᴏᴇᴍ Bᴏᴏᴋ پــُســت هــا بـــِدون وضـو بــاز نمـیشـود


ig cofferadikal instagram

♡ 237 ✍ 6 Jan 7 #بخوانیم #داستان_کوتاه 38 سال پيــش ، من زني بودم متاهل ، همه چيز داشتم ، ثروت ، زيبايي ، غرور تا اينکه در يکي از خيابان هاي تهران با پسري به نام بهمن آشنا شدم . جواني در ظاهر جــذاب و با افکــار نو ، کم کم در همه ي خيابان هــا اورا ميديدم هميشه به من ميگفت : تو همه چيز داري ولي تا وقتي آزاد نباشي هيچ چیز نداري ، حتا کلمه ي مبهم آزادي را روي ديوار خانه ي مان هم مينوشت. من آن روز ها جواني بودم ماجراجو و به دنبال تجربه هاي تازه ، تصميم گرفتم با بهمن همراه شوم و به چيزي برسم که فکر ميکردم ندارم. در نهايت در زمستاني سرد من و بهمن به هم رسيديم آن زمان بهمن 22 سال داشت. کوتاه که بگويم هرچه از زندگيمان ميگذشت بهمن وعده هايش را فراموش ميکرد ، امروز اينکه چه بپوشم ، چه بنوشم حتا چطور زندگي کنم را بهمن تعيين ميکند ، دست بزن هم پيدا کرده است و جرات اعتراض ندارم. حالا پس از 38 سال من زني هستم خسته ، نا اميد و بازهم خسته که گاهي با خودش ميگويد اگر من قبل از بهمن آزاد نبودم چطور ميتوانستم با بهمن ازدواج کنم؟ امروز از من دختري مانده است به نام بهار ، به بهار ميگويم هيچگاه فريب هيچ بهمن و زمستاني را نخورد ، به او ميگويم آزادي وقتيست که ميتواني آن را فرياد بزني و هيچگاه براي رسيدن به روشنايي اندک ماه ، خورشيدت را نفروش.. #داستان_کوتاه @cofferadikal

ig cofferadikal instagram

♡ 209 ✍ 6 Dec 31 کشتنِ یک درخت با چاقو کشتن لایه ی اُزون با دود کشتن گریه های یک همجنس که کمی قبل، عاشق من بود کشتن روزهای بارانی وسط چترهای یک نفره بستن پنجره به سمت بهار کشتن خواب های یک حشره کشتن بچّه ی گدا با داد کشتن یک « #ترنس» با خنده پشت کردن پس از هماغوشی کشتن یک زن پناهنده کشتن شوق توی مدرسه ها کشتن جیک‌جیک‌ها با بوق وسط کافه های روشنفکر کشتن شعرِ « #شاملو» و « #فروغ» . کشتن روزنامه با سانسور کشتن عشق توی خطبه ی عقد کشتن آبگوشت با کنسرو کشتن حسّ شعر با یک نقد کشتن صبحِ زود با ترافیک کشتن اعتماد با تردید کشتنِ وحشیِ تو! زیر لباس کشتن کشف تازه با تقلید کشتن درد مشترک با مرز کشتنِ مرگ! با عزاداری کشتن یک غریزه ی سرکش وسط سکس های تکراری کشتن کارگر، تهِ هر ماه کشتن یک عقیده با زندان کشتن خواب با صدای موبایل کشتن خانواده با چمدان کشتن آفتاب با پرده کشتن خاطرات با الکل کشتن بوی عشق در حمّام کشتن درد با ترامادول رد شدن بی نگاه، بی احساس کشتن بچّه ای سرِراهی وسطِ تُنگ، توی آکواریوم کشتن خواب های یک ماهی قاتلانِ همیشه ی خونسرد روی لب های محوشان لبخند قاتلانی که در تمامی عمر در کنار من و شما هستند قاتلان بدون انگیزه خالی از شوق و وحشت و کینه قاتلانی شبیه یک تصویر که به ما زل زده در آیینه! #سید_مهدی_موسوی


Analytics for latest 20 photos.

707.08%
Enagagement Rate
4,482
Total Likes
213
Total Comments
NOTE : Log in to see more above Analytics and do more  • Help / Faq
  • ·
  • Privacy Policy
  • ·
  • Contact Us
  • This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.
  • 2016- © All rights reserved.