sozlerkoskublog Sözler Köşkü Blog Resmi 2894771673

ℹİslami, Bilimsel ve Felsefi veriler ışığında orjinal yazılardan oluşan sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 🔴YENİ YAZI⤵ http://blog.sozlerkosku.com/bir-tesetturlunun-olayi/


ig sozlerkoskublog instagram

♡ 185 ✍ 6 Mar 19 #GününYazısı 🔴PARDON, NE TARAFA ÖLÜYORDUK?🔴 Zincirlikuyu’da bir mezarlık 22 bin lira. Cık. Mış. Okuyun gençler. Yoksa ağız tadıyla ölünmüyor bile, görüyorsunuz. Okuyun çünkü beşikten mezara kadar para kazanmak için ciğer çürütmek şart baksanıza. Sonra “Canımı mı alacaksınız ulaan?” diye naralar da sökmüyor. Şu fâni hayatta hiç bitmeyen bir şey olur mu? Oluyormuş, bkz: gelecek endişesi. Tükenmesi için dört gözle “gelecek” denenlerin gelmesini beklersin ama gelmesini beklediklerin bir türlü tükenmez. Okul, iş, evlilik, emeklilik, çocuklarının mürüvveti… Bitti mi? Sonra ölümden sonrası için hazırlık başlar. Aklınıza gelen şeyi hemen yazıyorum: Kefen parası. Ne? Gelen şey bu değil miydi? Hâlbuki o yaşa gelince aklınızdan fikrinizden çıkmayacak. Sevgili yaşlılarımıza bakarak geleceğimizi görebiliriz dostlar. Biliyor musunuz? Sevgili yaşlılarımıza bakarak görebileceğimiz şeylerden çok daha ötesi var onlarda. Göremeyeceğimiz bir şey. Ne mi? Kefen parası. Öyle büyük bir sır ve öyle bir definedir ki gören kefen değil 2017 model İtalyan güpürlü gelinlik parası zanneder. Mevlana neden hep bu kadar yanlış anlaşılıyor? :O Ve biz insanlar neden duymak istemediklerimizi ters çevirip öyle anlamaya bu kadar meraklıyız? Ölümden sonra hazırlık derken o demek istenmedi! Dur, dur, geri dön yanlış taraf! O tarafa değil, öbür tarafa gidiyoruz. Gerçek şu ki insan başkalarının eline bakmaktan ar eder. Ölünce de kalanlara yük olmamak için böyle kenara bir miktar yığar. Ama sorun da şu ki geride kalanlar hayırsızsa istediğin kadar mal biriktir. Hortlamak mümkün olsaydı belki bununla tehdit etmek işe yarardı. Devamı yorumda 👇🏻👇🏻👇🏻

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 172 ✍ 2 Mar 19 #GününHadisi 🌷 Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi: “Her kim (ihlâs ile bana kulluk eden) bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harb ilân ederim. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır, nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdetâ) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa, onu korurum.” Buhârî, Rikak 38 Açıklamalar Bütün varlığıyla Allah’a yönelmiş, Allah saygısına ters düşen bir yaşayışa meyletmemiş, Allah’ı dost edinmiş kişilere “velî” denir. Velî, sâlih kişi demektir. Sürekli Allah ile olduğunun şuuruyla hareket ve amel eden insan demektir. Böyle bir kişiye bu iyi hâlinden, ibadet ehli oluşundan, iyi müslümanlığından dolayı düşmanlık etmek, onun, inanıp gereğince yaşadığı esaslara ve onları koyan Allah’a düşmanlık etmek demektir. Allah Teâlâ, kendi dostlarına düşmanlık edenlere harb ilân edeceğini bildirmektedir. Binâenaleyh mücâhedeyi hayat tarzı olarak benimsemiş insanlara bu hallerinden dolayı düşmanlık etmek, Allah Teâlâ’nın düşmanlığını karşısında bulmaktır. Böyle bir durumda kimin muvaffak olacağı bellidir. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de sadece faiz yiyenlere harb ilân edeceğini bildirmiştir [Bakara sûresi (2), 279]. Bu hadîs-i kudsîde de dostlarından herhangi birine düşmanlık edenlere karşı harb açacağını duyurmaktadır. Bu, her iki fiilin son derece büyük bir günah olduğunu göstermektedir. Faiz yemekle, Allah dostlarına düşman olmak dışında, işleyene Allah Teâlâ’nın harb ilân ettiği başkaca bir günah yoktur. O halde her iki konuda da çok dikkatli olmak gerekmektedir. Zira Allah ile harbe kalkışanın asla iflâh olmayacağı bellidir. Allah’a yakın olmanın Allah katında en makbul yolu, Allah’ın emrettiği farzları yerine getirmektir. Kul, işleyegeldiği farzlara ilâve olarak yapacağı nâfilelerle Allah’a yakınlıkta mesâfe alabilir. Ancak farzları ihmal edip nâfilelerle meşgul olmak, (devamı yorumda⤵️)

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 190 ✍ 1 Mar 18 #GününYazısı Ebû Amr Cerîr İbni Abdullah  radıyallahu anh  şöyle dedi: 🌻Birgün erken vakitlerde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in huzurunda idik. O esnada, kaplan derisine benzeyen alaca çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş ve kılıçlarını kuşanmış, tamamına yakını, belki de hepsi Mudar kabilesine mensup neredeyse çıplak vaziyette bir topluluk çıkageldi. Onları bu derece fakir görünce, Resûl-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ in yüzünün rengi değişti. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilâl’e ezan okumasını emretti; o da okudu. Bilâl kâmet getirdi ve Allah Resûlü namaz kıldırdı. Daha sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem  bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir” [Nisâ sûresi (4), 1]. Sonra da Haşr suresinin sonundaki şu âyeti okudu: “Ey iman edenler! Allah’dan korkun, herkes yarın için ne hazırladığına baksın”[Haşr sûresi (59), 18]. Sonra: “Her bir fert, altınından, gümüşünden, elbisesinden, bir sa’ bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin; hatta yarım hurma bile olsa sadaka  versin” buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resûl-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ in yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.” (Müslim) . . . #blog #blogger #islam #sunday #sözlerköşkü

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 323 ✍ 4 Mar 17 #GününYazısı 🔴ÇALIŞMAZSAM AÇ KALIRIM🔴 En büyük hastalıklarımızdan biri de ibadet etmemek için bahaneler bulmamız ve bu bahanelerin en meşhur olanlarından biri de “Rızkım için çalışıyorum bu yüzden ibadete vakit bulamıyorum.” bahanesidir. Görünürde basit gelen bu bahane aslında o kadar tehlikeli ki!! Kimi zaman dindar insanlar bile bu fitneye kapılıp zarar edenlerin ordusuna katılıyor. O ehli iman bile “Nasıl kılayım çalışıyorum, hem ben kaza yapıyorum eve gidince kılarım kardeşim” diyorlar. Ancak bir arabayı bile bile gidip duvara vursan bilirsin ki bu kaza değil intihar olur!! Kimileri ise çalışmakta ibadettir diyerek sanki çalışan insanlara ibadet etmeme hakkı varmış gibi kendilerince bir fetva veriyorlar. Evet çalışmakta ibadettir ancak farzlarımızı yerine getirdiğimiz takdirde çalışmamız ibadet hükmünü alıyor. Yoksa dünya ya çalışmak bu dünyanın angaryasını çekmekten başka hiçbir şey değildir!! Hele bir kısım var ki çalışmazsam çoluk çocuğum aç kalır o yüzden ibadet etmeye vakit bulamıyorum diyerek rızkın gerçek sahibini inkar edip küfür karanlığına yuvarlandığının farkında bile değil!!! Ey aziz kardeşim bil!! Gaflete dalıp Allah’tan uzak yaşayan insan kolay olan kulluk vazifesini yani; namaz oruç gibi hem bedene, hem kalbe, hem ruha, hem dünyaya, hemde ahirete faydalı olacak vazifeleri terk ederek Allah’ın vazifesini üstlenmeye çalışır, “Ben çalışmazsam ailem aç kalır, rızkımı kazanamam” der! Zayıf kalbiyle o ağır işlerin altına girer ve o ağırlığın altında ezilir gider. Ve böylelikle asilerin ve hainlerin taifesine kendini dahil eder. Evet insan bir askerdir ve şu dünyamız ise askeri bir misafirhanedir. Hem bilirsiniz ki askerin vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerin vazifesi; eğitim, nöbet, savaş gibi vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise askerlerin erzakını, kıyafetlerini ve silahlarını temin etmektir. Devamı yorumda 👇🏻👇🏻👇🏻

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 139 ✍ 0 Mar 17 #GününHadisi 🔥“Benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da, ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz.” (Müslim) 📌Bu hadis, Peygamber Efendimiz’in ümmetine olan şefkat ve merhametinin, onlara bir zarar gelmemesi için ne kadar gayret gösterdiğinin delilidir. 📌Efendimiz, “Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum”derken, size helâl ve haramın hudutlarını öğretiyor, insanı cehenneme götüren davranışlardan sizi haberdar ediyorum; buna rağmen siz, nefislerinizin arzusuna uyarak haramlara dalıyor, cehenneme girmenizi gerektirecek işler yapıyorsunuz, demek istiyor. 📌Gerçekten Kur’an ve Sünnet, hangi amellerin insanı cennete götüreceğini, hangilerinin cehenneme girmeye sebep olacağını çok açık bir şekilde ortaya koymuş, gözler önüne sermiştir. Yanmakta olan bir ateşe cırcır böceklerinin ve pervanelerin gelip düştüğünü, yanıp helâk olduğunu nasıl apaçık görüyorsak, cehennemlik ameller de onun kadar apaçık bellidir. Bu yasakları çiğneyenler, günahları ve dünyalık şehvetleri sebebiyle cehennem ateşinde yanacaklardır. 📌Peygamber Efendimiz, ümmetine karşı son derece merhametli ve şefkatlidir. Onun sünnetine uyanlar, şefaatine ulaşırlar; karşı gelenler ise, kendi nefislerine zulmetmiş olurlar ve cehenneme girerler. 📌İnsanların büyük bir çoğunluğu bilgisizdir. Onları uyarmak âlimlerin, bilenlerin görevidir. 📌Uyarıya kulak asmayanlar, helâl ve haramı gözetmeyenler, mü’min de olsalar cehenneme girerler. 📌Peygamberimiz’in sünnetleri ve uyarıları ümmetine kıyamete kadar rehberdir. . . . #blog #blogger #islam #saturday #sözlerköşkü

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 216 ✍ 1 Mar 15 #GününHadisi 🌈Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu: “Bir kimse, geceleri okuduğu zikir ve duasını  okumadan veya tamamlayamadan uyur da, sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa,  gece okumuş gibi sevap kazanır.”🌈 (Müslim) 📌Hadiste geçen hizbten maksat, bir mü’minin bir gündüz ve gecede yerine getirmeyi alışkanlık haline getirdiği ibadet ve taatler, dua ve zikirlerdir. Bunlar, farz ibadetler dışındaki nâfileler cinsinden olur. 📌Hizb, namaz kılmak, Kur’an kıraati, dua ve niyâz, tesbihât ve çeşitli zikirler nev’inden olur. Bunlardan biri veya bir kaçı bir arada da olabilir. Aslolan ve istenilen, hizbin devamlılığı ve ihmal edilmemesidir. Şayet bu ibadetler herhangi bir sebeple yerine getirilemezse, daha sonra vakit geçirmeden telâfi edilir. Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir önceki gecenin sonuna kadar yerine getirilmeyen hizbin, bir sonraki günün öğle namazı vaktine kadar telâfisini tavsiye buyurmuşlardır. 📌Bu hadis,“Ve O Allah, öğüt almak veya şükretmek isteyenler için, gece ile gündüzü birbiri ardınca getirdi” [Furkân sûresi (25), 62] âyetiyle uyum sağlamaktadır. Bu genel hükümden hareketle, gündüzün hizbini yapamayan gece, gecenin hizbini yerine getiremeyen de onu gündüz telâfi eder. Bu görüş, seleften Abdullah İbni Abbas, Selmân, Katâde, Hasan-ı Basrî gibi meşhurlardan nakledilmiştir. 📌Hasan-ı Basrî: “Geceleyin yapacağı ibadet ve taatten âciz kalana gündüzün evveli, gündüz yapacaklarından âciz kalana da gecenin evveli yeterlidir” der. 📌Zamanı geçirilmiş ve kazaya bırakılmış ibadetleri ölüm gelmezden önce yerine getirmekte acele davranmak gerekir. Çünkü, ibadetlerdeki gecikmede âfetler vardır. 📌 Âdet edinilen nâfile ibadet ve zikirleri, sürekli hale getirmek gerekir. 📌Nâfile ibadetlerin de kazası vardır. Herhangi bir özür sebebiyle zamanında yapılamayan ibadet ve taatleri, zikirleri kaza etmede acele davranmak tavsiye edilmiştir. 📌Kaza edilerek yapılan ibadetlerin sevabı, vaktinde yerine getirilen ibadetlerin sevabı gibi tamdır. . . . #blog #blogger #islam #thursday #sözlerköşkü

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 347 ✍ 5 Mar 14 #GününYazısı 🔴ASRIN HASTALIĞI: HARAM SEVDA🔴 Nasıl denir bilmem. Belki bu yazı başkalarının hayatını değiştirecek ya da bazı şeylerin daha iyi anlaşılmasına vesile olacak. Kimi zaman elimden geldiğince üstünde durduğum, çevremde ve yaşantımda dikkat ettiğim bir konu bu: HARAM SEVDA… Bu konuyu seçmemde en büyük etken lisede okuyor olmam. Okulda arkadaşlarımda, bahçelerde, parklarda, sokakta neredeyse her yerde çok sık karşılaştığım bir olay. Hayatımızın her yerinde insanları hatta en çok da gençleri ilgilendiren bir mesele. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük etkilerinden biriydi haram sevda. Şeytanın “Onu bırakırsan o çocuk perişan olur.”, “Sen onsuz nasıl yaşayacaksın. “, “Siz evleneceksiniz zaten. “, “O seni çok seviyor. ” gibi sözleri kaç hayatı ızdırabın içine atıyor. İnsan, yaşantısı boyunca hep elde etme çabasındadır. Başkalarının “Senin sevgilin yok mu?” sorularına cevap verebilmek için başlayan muhabbet lezzet verici bir hâle gelir. Artık sadece onunla ilgilenmeye başlar ve hiç bitmeyecek gibi devam eder. Ta ki o ayrılık gelene dek. Artık lezzet verdiği sandığı ilişkisi merhametsiz bir azaba bırakmıştır yerini. Peki böyle süren ilişkilerde evlilik gerçekleşmiyor mu? Evet, fakat evlenmeden önce aldığı lezzet artık sıradanlaşıyor ve kendisini ayrılığa bırakıyor. Üstadım bu konuda: Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azab çekmektir. (1) kaidesiyle, insanın fıtratındaki ALLAH’ın zât ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet yeteneğini ve şükür ve ibadet cihazatını, nefse ve dünyaya meşru olmayan bir şekilde sarf edildiğinde cezasının çekildiğini belirtmiştir. Bu haram sevdaların temelinde sadece duygu değil birlikteliğin getirdiği kıskançlık elemi de vardır. Aralarında evlilik hukuku olmayan kişiler birbirlerine eşleriymiş gibi bakar, öyle görür ve birlerinin hayatlarına müdahale etmeye başlarlar. Bu müdahale bir süre sonra tarafları sıkıntıya sokar. Ayrılık elemi de en acısıdır. Çeşitli sebeplerle ayrılık yaşadıklarında, aylardır veya senelerdir yaşadıkları lezzet verici anlar yerini kötü hatıralara bırakıyor. Yine Üstadım bu noktada: Haram sevmekte bir kıskançlık elemi ve firak elemi ve mukabele görmemek devamı yorumda

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 266 ✍ 0 Mar 14 #GününHadisi Ebû Zer Radıyallahu Anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 🍀“Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rek’at namaz bütün bunları karşılar.” (Müslim) 📌İnsan vücudundaki her mafsal (eklem) için bir sadaka vardır. Bir başka hadise göre de vücutta 360 eklem bulunmaktadır. O halde herkesin hergün bu kadar sadaka vermesi gerekmektedir. İlk bakışta, çok yüklü gözüken bu sadaka borcu, hadisimizdeki açıklama ile oldukça kolaylaşmaktadır. Söylenecek her sübhânellah (tesbih), elhamdülillah (tahmid), lâ ilâhe illallah (tehlil) ve Allahu ekber (tekbir) kelimeleri ayrı ayrı birer sadakadır. 📌İyiliği emretmek, bir kötülükten nehyetmek, evet bunların her biri birer sadakadır. Görüldüğü üzere dinimizde hayır yolları pek çok olup sayılamayacak kadar sınırsızdır. 📌“Kuşluk Namazı”, iki rekât ile sekiz rekât arasında değişen nâfile bir ibadettir. Bu namaz, hadiste sayılan sadakaları topluca ödeme imkânıdır. Çünkü namaz, bedenin bütün organlarıyla yapılan bir ibadettir. Namaz kılmakla her organ kendi şükrünü yerine getirmiş olur. Öte yandan her türlü tesbih ve tahmid, tehlil ve tekbir namazda bir arada bulunmaktadır. Namaz, nefse hayrı emretmek ve onu münkerden nehyetmektir. Nitekim bir âyet-i kerîmede, “Namaz her türlü kötülük (fahşâ ve münkerden) alıkor” [Ankebût sûresi (29), 45] buyurulmuştur. . . . #blog #blogger #islam #wednesday #sözlerköşkü

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 135 ✍ 0 Mar 13 #GününYazısı 🌃Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar.” (Müslim) 📌 Faydalı işler ve hizmetlerde gözü açık davranmak, fırsatları anında değerlendirmek, bu konuda sür’at göstermek yüce dinimizin tavsiye ettiği yegâne aceleciliktir. “İyilerin tenbelliği, kötülerin faaliyetidir.” İyilik yapmayı, faydalı iş görmeyi nefis ve şeytan istemez, bu onlara çok ağır gelir. Onun için de bu tür işlerin daima tehir edilmesini isterler. Oysa gelecek günlerin neler getireceği hiç belli olmaz. 📌 Hadiste haber verilen fitneler bir kaç şekilde tezâhür edebilir: * İki müslüman grup arasında sırf ırkçılık ve kızgınlık sebebiyle çatışma çıkar. Karşılıklı olarak can ve mala tecâvüzü helâl sayarlar. * Yöneticiler zâlim kimseler olur, Müslümanların kanını döker, mallarını gasbeder, içki içerler. Bazı kişiler de onların haklı olduklarını savunurlar. Hatta bazı âlim geçinen kişiler, onların işledikleri bu tür haramların işlenebileceğine fetvâ verirler. * İnsanlar arasında dine muhalif ilişkiler, alış-verişler vs. cereyan eder. Bunları helâl sayarlar. Bunlar ve daha sıralanabilecek diğer görüntüler, farkedileceği gibi tamamen kişinin din ve imanına dokunur. Fitne de zâten din ve imanın tehlikeyle yüzyüze kalmasıdır. 📌 Âhir zamanda fitneler, gece karanlıkları gibi birbiri ardınca gelip duracaktır. Gelen gün, geçeni aratacaktır. 📌Dîni; dünyevî herhangi bir değere değişmek, bu işin en çirkin ve kötü sonucudur. 📌Kötüler ve kötülükler, ancak iyiler ve iyilikleri çoğaltmak ve desteklemek suretiyle önlenebilir. . . . #blog #blogger #islam #tuesday #sözlerköşkü

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 146 ✍ 0 Mar 12 #GününHadisi 🌅Ebû Amr (veya Ebû Amre) Süfyân İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: - Yâ Resûlallah! Bana İslâmı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: - “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” buyurdu. (Müslim) 📌İstikamet üzere yaşamak, fevkalâde dikkat ve gayret ister. Yine de tam olarak başarılamayabilir. Nitekim Fussılet sûresi’nin 6. âyetinde “... Hepiniz Allah’a giden doğru yolu tutun, O’ndan bağışlanmak dileyin...” buyurulmuştur. Buradaki mağfiret isteme tavsiyesi, istikametteki kusurlarla ilgilidir. Bir hadîs-i şerîfte de Hz. Peygamber “Tam anlamıyla başaramazsınız ya, siz (yine de) dosdoğru olun!”(İbni Mâce, Tahâret 4; Dârimî, Vudû 2; Muvatta’, Tahâret 36) buyurmak suretiyle doğruluğun ne kadar zor olduğunu dile getirmiş, buna rağmen dürüstlükten asla vazgeçilmemesi gerektiğini de bildirmiştir. Zira meşhur kâidedir; “Tamamı elde edilemeyenin tamamı terkedilmez.” 📌Doğrulukta kalbin ve dilin dürüstlüğü pek büyük önem arzetmektedir. Kalp, beden ülkesindeki tüm organların reisidir. Tek Allah’a iman edip dürüstlüğü benimseyen bir kalp, diğer organları etkiler. Dil, kalbin tercümanıdır. Onun doğruluğu ve eğriliği de diğer organların tavırlarına tesir eder. Nitekim bir hadis-i şerifte “Her sabah bütün organların dil’e hitaben; bizim hakkımızda Allah’dan kork. Biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri olursan biz de eğriliriz.” (bk. 1524. hadis) dedikleri bildirilmiştir. Bu, doğru sözlü olmanın önemini göstermektedir. Hatta bir başka hadiste de Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:🌹 “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz” (Ahmed b. Hanbel, Müsned III, 198)🌹. O halde özüyle sözüyle dosdoğru olmak gerekmektedir. Peygamberimiz’in “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol!” tavsiyesinin mânası budur. . . . #blog #blogger #islam #monday #sözlerköşkü

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 192 ✍ 2 Mar 11 #GününYazısı 🔴KUSURSUZ OLAN MÜSLÜMAN DEĞİL, İSLAMDIR🔴 “Bir de Müslüman olacak!” Sevgili kardeşlerim, bu cümleyi çok duyduğunuzu biliyorum. Hatta bu cümle yüzünden zaman zaman ye’se kapılıp üzüldüğünüzü de biliyorum. Çünkü sizin gibi, İslamiyet’i yaşamaya çalışan her genç aynı problemle karşı karşıya. Onlardan biri de benim. Akrabalarım, sevdiklerim, eş, dost birçok kişi ilk hatam da ‘’Bir de Müslüman olacak!’’ diye bana da söylüyorlar. Peki, bunu neden yapıyorlar? Ve bunu nasıl engelleriz? Maddeler halinde yazacağız ve bu sorunu çözeceğiz. Şeytan sana tuzak kurmak istiyor. İlk önce şunu bilmelisin ki şeytan sana tuzak kuruyor. Hata yaptığın da şeytan ve askerleri karşında ki kişiye şunları dedirtiyor “Bir de Müslüman olacak, bunların hepsi böyle, bir de namaz kılıyor.” Amacı, “Ben yapamıyorum, İslamiyet’i hakkıyla temsil edemiyorum.” dedirtmek. Oyuna gelmemelisin. Evet, tesettürlü bir bayan olabilirsin. Hatta ilk yanlışın da, başında ki örtüye bak bir de, diyebilirler. Şeytanın amacı o örtüyü başından çıkarttırmak! Namaz kılmanı engellemek. Şeytan senin en büyük düşmanın. Sana tuzak kuruyor. Sakın bu tuzağa düşme. Ben yapmıyorsam, kimse yapmasın. Her sınıfta ödevlerini yapmayan bir tip vardır. Kendisi yapmadığı için kimsenin ödevleri yapmasını istemez. Hatta sen ders çalışacakken “Boş ver, çalışma.” der. Bunu neden yaptığını biliyor musun? Kendisi yapmadığı için, senin de yapmamanı ister. Çünkü, senin başarıların onu mutsuz ediyordur. Hatalarını yüzüne vuran insanları hiç gözden geçirdin mi? Çoğu ödevini yapmamıştır. Ve senin ödevinde ki yazım hatalarını sürekli yüzüne vururlar. Devamı yorumda 👇🏻👇🏻👇🏻

ig sozlerkoskublog instagram

♡ 287 ✍ 2 Mar 11 #GününHadisi 🌈“(Geçmiş) ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm, yanında üç-beş kişilik küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir iki kişi bulunuyordu. Ve peygamber gördüm, yanında kimsecikler yoktu. Bu arada önüme büyük bir kalabalık çıktı. Kendi ümmetim sandım. Bana ‘Bunlar Mûsâ’nın ümmetidir, sen ufka bak!’ dediler. Baktım; (çok) büyük bir karaltı. ‘İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden hesapsız-azabsız cennete girecek yetmiş bin kişi vardır’ dediler.” (İbni Abbas diyor ki) Söz buraya gelince Peygamber Aleyhisselâm kalkıp evine gitti. Oradaki sahâbîler bu hesapsız-azabsız cennete girecek yetmiş bin kişinin kimler olabileceği hakkında konuşmaya başladılar: Kimileri, “Bunlar Peygamberin sohbetinde bulunanlar olmalıdır” derken, kimileri, “Bunlar İslâm geldikten sonra doğup, şirki tanımamış olanlardır” dediler. Daha başka birçok görüş ileri sürenler oldu. Onlar bu meseleyi tartışırken Peygamber Aleyhisselâm çıkageldi. - “Ne hakkında konuşuyorsunuz?” diye sordu. - Hesapsız-azabsız cennete gireceklerin kim oldukları hakkında konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: - “Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir” buyurdu. Ukkâşe İbni Mihsan yerinden fırladı ve: - Beni de onlardan kılması için Allah’a dua et (Yâ Resûlallah)! dedi. Peygamber Aleyhisselâm da: - “Sen onlardansın!” buyurdu. Sonra bir başka kişi daha kalktı ve: - Beni de onlardan kılması için dua buyur, dedi. Peygamber Aleyhisselâm bu defa: - “Fırsatı değerlendirmekte Ukkâşe senden önce davrandı” buyurdu. (Buhârî, Tıb 1, Rikak 50, Libâs 18; Müslim, Îmân 374. Ayrıca bk. Tirmizî) . . . #blog #blogger #islam #sunday #sözlerköşkü


Analytics for latest 20 photos.

117,500.00%
Enagagement Rate
4,670
Total Likes
30
Total Comments
NOTE : Log in to see more above Analytics and do more  • Help / Faq
  • ·
  • Privacy Policy
  • ·
  • Contact Us
  • This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.
  • 2016- © All rights reserved.