Tags Related To silence


ig still.1990 instagram

"Bạn có biết một sự trùng hợp giữa hai(2) cty adidas và Starbucks không? adidas và Starbucks đều có bốn(4) logo cho ba(3) lần thay đổi. *Câu nói: [Châu Âu được hình thành bởi lịch sử, còn nước Mỹ được tạo bởi triết học]-Đúng! Không sai. Chính vì thế mà giữa hai(2) cty sẽ có sự khác biệt: -adidas vẫn giữ nguyên bốn(4)logo với ba(3) mảng kinh doanh(Sport-Originals-Neo) trong các thiết kế sản phẩm. Người Đức không bao giờ bỏ đi các giá trị lịch sử của họ, họ luôn luôn bảo tồn và dựa trên lịch sử để tiến lên. Cho đến ngày hôm nay, họ vẫn có quyền tự hào với các thương hiệu của chính họ tạo nên-The Best. -Starbucks được sinh ra tại Hoa Kỳ, với một xã hội sinh hoạt dựa trên nền [Pháp Trị],các nhà lập pháp đều tuân thủ theo 3 giá trị: Tự do,phúc lợi và đạo đức. Vì thế mà chính bản thân Starbucks đã phải tuân thủ nền pháp luật nơi đây để tồn tại và phát triển. Mặc dù cả thế giới đã toàn cầu hoá, các cty đa quốc có quyền riêng biệt các chính sách tại mỗi thị trường/quốc gia/khu vực. Nhưng Starbucks vẫn duy trì và áp dụng cho tất cả, với các chính sách đầy đủ các giá trị đạo đức mà cty đặt ra.Không chỉ là đạo đức trong hạt coffee,nhân viên và đối tác mà Starbucks còn là cty đạo đức nhất trong các cty. . Shot on Iphone X . #starbucksvietnam #adidas #silence #art #coffee #starbucks #starbucksmood #photooftheday #vscovietnam #vietnam #loveadidas #lovestarbucks #picoftheday #instagood #likeforlike #pants 9 ♡ 0 ✍ March 20