Tags Related To betrue


ig jenferenczy instagram

En Kurs i Mirakler 365 Lektion 81 dag 81 Repetion II Lektion 61, "Jag är världens ljus." "Så helig jag är som har givits funktionen att lysa upp världen! Låt mig vara stilla inför min helighet. Låt alla mina konflikter försvinna i dess lugna ljus. Låt mig i dess frid minnas Vem jag är. När åtskilda svårigheter tycks uppstå skulle följande specifika tillämpningsformer av den här tankegången kunna vara: Låt mig inte skymma världens ljus i mig. Låt världens ljus lysa fram igenom denna skenbild. Den här skuggan kommer att försvinna inför ljuset." Oavsett vad som pågår runt omkring oss, väljer vi att se på världen med kärlek. Vara ljuset och sprida ljuset. Det är vår sanna uppgift på jorden. Inget eller ingen, ska vi låta dimra det. Inget i det yttre ska få oss att välja bort det. Att minnas Vem vi är, och sprida Ljuset är vårt syfte på jorden. Vi är vissa om att när ljuset bryter igenom och lyser upp, skingras alla skuggor. Vi kan se klart på alla de situationer vi behöver. När jag vet Vem jag är, att jag är världens ljus, behöver jag inget annat. Aldrig tvivla eller söka svaren utanför mig själv. Lektion 62, "Förlåtelse är min funktion som världens ljus." "Det är genom att acceptera min funktion som jag kommer att se ljuset i mig. Och i detta ljus kommer min funktion att stå klar och fullkomligt entydig inför mina ögon. Mitt accepterande beror inte på att jag förstår vad min funktion är, för jag förstår ännu inte vad förlåtelse är. Likväl kommer jag att förlita mig på att jag i ljuset kommer att se den som den är. Specifika former som kan användas för den här tankegången kan inkludera Låt detta hjälpa mig att lära mig bad förlåtelse innebär. Låt mig skilja min funktion från min vilja. Jag skall inte använda detta för främmande syfte." Vi behöver inte förstå vårt syfte fullt ut. Vi behöver inte "veta" exakt vad det innebär att vara världens ljus. Vi behöver bara veta att vi är Ljuset och tacka ja till det kallet inom oss. Resten kommer visa sig för oss på resans gång. Att acceptera kallet vi fått från Gud, är bortom egots uppfattningsförmåga. Vi behöver inte förstå med intellektet för att tacka ja till Guds kall. Namastê 🙏🏼 Jenny✨⭐ 22 ♡ 5 ✍ March 22