Tags Related To شمال


ig blue__________bird instagram

- این عزم ملی و اشتیاق، شوره رفتنه، نه شعور رسیدن🤔 البته در رفتن و در رسیدن به طور مجزا و گاهی با هم لذت هایی ست که هم تو دانی و هم من، ولی باور بفرمایید به طور غریزی و به رسم #پارتیان تلاش برای آوردن #هفت_شین بر سفره ی ایرانی ست تنها مشکلِ این #ناخودآگاهی کنار هم قرار دادن جوجه و قلیان و #عرق _سگی و دیگر مخلفاتی ست که با شمال هفت شین نمی شه و اتفاقا نمی شه هم که نباشه🤗 اگر #مسئولینِ مدبر مدبرت می نمودند و مشکل ابتدای کلمات را حل می کردند چه بسا مراد می شدندی 🤡 """در ابن خصوص می تونن از مخترع موضع لو،ور مدد جوین ...که ایشون با چرخش کلمات در دهانشان معجزه می کنند..."""" خلاصه "شین"ِ شمال از اواخر اسفند بدجور می زنه و تا دم دمای سیزده بدر و یحتمل هر سه روزی که لاش تعطیله تکرار می شه حالا که هموطنان عزیز یاد گرفتن آب دریارو با زباله و جنگل رو با آتیش و دود حاصل از دل و قلوه ی گوسفندی گره بزنن و تصور بختی خوش در سر بپرورانند این دلخوشی ی ساده رو ازشون درییییغ نکنید💔 تنها، مادامی که خواستید جمعیت اونها رو به کاهش بگراید تا خطری از جانب این کوچ نشینان تهدیدتون نکنه، برای نیل به اهداف آرمانی و عدالت محورتون یک #پراید هم کافی ست... شما چگونه ماشین دار شدن و مسافرت رفتن را به ما بیاموز ما خود چگونه مردن را تجربه خواهیم کرد - اینم متن هفته بیجاری ی پایان سالی علی صابر - #شمال#پراید#قلیان#ایرانی#نوروز#فرهنگ#ایران#چالوس#موزه_لوور#نماینده_مجلس#مجلس#انقلاب#جمهوری 1 ♡ 0 ✍ March 20